TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. +48 71 315 31 15

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Jaguar Land Rover Limited, z siedzibą w Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England, producenta Jaguar Land Rover (spółkę zwaną dalej “Producentem”).

 2. Przetwarzanie dotyczy wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji przez Jaguar Land Rover Limited swoich obowiązków lub uprawnień dotyczących relacji, których przedmiotem jest pojazd Jaguar lub Land Rover oraz odbywa się w celu właściwej realizacji zawieranej umowy/świadczenia usługi serwisowej i związanych z nią prawnie usprawiedliwionych celów Jaguar Land Rover Limited, w szczególności po to, aby powiadomić Państwa o zbliżającej się wizycie serwisowej, bądź niezwłocznie skontaktować się z Państwem w innych sprawach związanych z właściwym użytkowaniem pojazdu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także dla prawidłowego przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.

 3. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, przez osobę, której dane dotyczą.

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanej w formie tradycyjnej.
  Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

 5. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawiera się w przedziale czasowym od wyrażenia zgody do wycofania zgody.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora.

 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

 11. Zautomatyzowane podejmowane decyzji, w tym o profilowaniu, które będzie polegać na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów i usług będących w obszarze jego zainteresowań, a ostateczne decyzje nie będą zautomatyzowane.

Powrót do formularza Zamów Serwis »