TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. +48 71 315 31 15

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

 1. Administratorem danych jest British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574729, NIP: 5262729762, REGON: 015582418, wysokość kapitału zakładowego spółki 3 610 000,00 zł całkowicie opłacony, adres email: jlr@jaguarlandrover.pl.

 2. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanej w formie tradycyjnej.

  Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

 4. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawiera się w przedziale czasowym od wyrażenia zgody do wycofania zgody.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

 10. Zautomatyzowane podejmowane decyzji, w tym o profilowaniu, które będzie polegać na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów i usług będących w obszarze jego zainteresowań, a ostateczne decyzje nie będą zautomatyzowane.

Powrót do formularza Zamów Serwis »