TEAM MAREK PASIERBSKI SP. Z O.O. +48 71 315 31 15

Szkoła bezpiecznej jazdy

Szkoła bezpiecznej jazdy

Każdy klient kupujący u nas samochód otrzymuje możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu technik jazdy . Na specjalnym torze pod okiem instruktorów maja Państwo możliwość testowania swojego nowego samochodu. Konfiguracja 4 km dróg o zróżnicowanej nawierzchni (asfalt, beton, szuter), zastosowanie płyt poślizgowych oraz kurtyn wodnych pozwala kierowcy:

  • sprawdzić swoje reakcje w symulowanych sytuacjach krytycznych

  • lepiej poznać możliwości i ograniczenia własnego samochodu

  • skonfrontować swoją technikę jazdy z zasadami jazdy poprawnej technicznie i bezpiecznej

  • nauczyć się „współpracować” z autem w różnych warunkach drogowych

Szkolenie jest całkowicie bezpieczne dla kierowcy i pojazdu.